Câu hỏi:

13/05/2021 603

Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc cả hai mặt phẳng α:2x+yz1=0 và β:2x+y+z1=0

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho a=5;1;3,b=1;3;5 là cặp VTCP của mặt phẳng (P). Vec tơ nào sau đây là một vec tơ pháp tuyến của (P)?

Xem đáp án » 13/05/2021 612

Câu 2:

Trong không gian với hệ trục Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm A(1;3;-2) và song song với mặt phẳng P:2xy+3z+4=0

Xem đáp án » 13/05/2021 432

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):2xy+z1=0. Điểm nào dưới đây thuộc (P)

Xem đáp án » 13/05/2021 252

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng α:x+2yz1=0β:2x+4ymz2=0. Tìm m để hai mặt phẳng α và β song song với nhau.

Xem đáp án » 13/05/2021 234

Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(4;-1;2), B(2;-3;-2). Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

Xem đáp án » 13/05/2021 212

Câu 6:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng qua điểm M2;3;4 và nhận n=2;4;1 là vec tơ pháp tuyến

Xem đáp án » 13/05/2021 200

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK