Câu hỏi:

17/05/2021 2,072

Có bao nhiêu giá trị của biến x để biểu thức B=x2-42x+1 có giá trị bằng 0

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho xyz=8 và x+y+z=0. Tính giá trị biểu thức N=(3x+3y)(2y+2z)(4x+4z)

Xem đáp án » 17/05/2021 2,660

Câu 2:

Tính giá trị biểu thức M=2x-y+x2x-y-y2x-y+3 biết rằng x2-y2+2=0

Xem đáp án » 17/05/2021 2,036

Câu 3:

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B=8-|3x-5|

Xem đáp án » 17/05/2021 1,339

Câu 4:

Để biểu thức C=x+12+3y-2 đạt giá trị bằng 0 khi x;y bằng

Xem đáp án » 17/05/2021 1,033

Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị của biến x để biểu thức A=x+1x2+2 có giá trị bằng 0

Xem đáp án » 17/05/2021 1,015

Câu 6:

Biểu thức P=x2-42+y-5-1 đạt giá trị nhỏ nhất là

Xem đáp án » 17/05/2021 906

Bình luận


Bình luận