Câu hỏi:

17/05/2021 1,377

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B=8-|3x-5|

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho xyz=8 và x+y+z=0. Tính giá trị biểu thức N=(3x+3y)(2y+2z)(4x+4z)

Xem đáp án » 17/05/2021 2,826

Câu 2:

Tính giá trị biểu thức M=2x-y+x2x-y-y2x-y+3 biết rằng x2-y2+2=0

Xem đáp án » 17/05/2021 2,204

Câu 3:

Có bao nhiêu giá trị của biến x để biểu thức B=x2-42x+1 có giá trị bằng 0

Xem đáp án » 17/05/2021 2,161

Câu 4:

Để biểu thức C=x+12+3y-2 đạt giá trị bằng 0 khi x;y bằng

Xem đáp án » 17/05/2021 1,124

Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị của biến x để biểu thức A=x+1x2+2 có giá trị bằng 0

Xem đáp án » 17/05/2021 1,060

Câu 6:

Biểu thức P=x2-42+y-5-1 đạt giá trị nhỏ nhất là

Xem đáp án » 17/05/2021 928

Bình luận


Bình luận