Câu hỏi:

23/06/2021 128

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức 13+a1913a+a2 với a=1 là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

13+a1913a+a2=133+a3=127+a3

Thay a=1 vào biểu thức sau khi thu gọn, ta được:

127+13=1271=2627

Do đó số phải điền vào chỗ chấm là 2627

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x138=0, giá trị của x là …

Xem đáp án » 23/06/2021 568

Câu 2:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án » 23/06/2021 421

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đưa về dạng hằng đẳng thức a3b3 hoặc a3+b3

x22x+4x+2=?

Xem đáp án » 23/06/2021 283

Câu 4:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 23y3=4+2y+y2

Xem đáp án » 23/06/2021 253

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 1+x6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 23/06/2021 243

Câu 6:

Điền dấu + hoặc − vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 125b3=5  b25  b  b2

Xem đáp án » 23/06/2021 230

Câu 7:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: a343=a4++16

Xem đáp án » 23/06/2021 212

Bình luận


Bình luận