Câu hỏi:

24/06/2021 151

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm giá trị của x không âm để x<5 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Điều kiện x0

Ta có: x<5 x2<52x<25

Do đó: 0x<25

*Lưu ý: Với hai số a và b không âm ta có: a<ba<b

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu a+ thì luôn tồn tại x+ sao cho x=a.

Xem đáp án » 25/06/2021 555

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của x để 5x=70 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 211

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Nghiệm của phương trình x2=324 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 170

Câu 4:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết 2x=32

Đáp số: x = …

Xem đáp án » 24/06/2021 168

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm giá trị của x không âm để x<3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 147

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ......=1213

Xem đáp án » 24/06/2021 135

Bình luận


Bình luận