Câu hỏi:

25/06/2021 75

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Nghiệm của phương trình x2 = 3,2 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hướng dẫn

Bước 1: Chuyển vế 3,2

Bước 2: Phân tích vế trái về dạng nhân tử

Bước 3: Tìm x

Lời giải

Ta có:

       x2=3,2x23,2=0x23,22=0x3,2x+3,2=0x3,2=0x+3,2=0x=3,2x=3,2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu a+ thì luôn tồn tại x+ sao cho x=a.

Xem đáp án » 25/06/2021 557

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của x để 5x=70 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 212

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Nghiệm của phương trình x2=324 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 170

Câu 4:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết 2x=32

Đáp số: x = …

Xem đáp án » 24/06/2021 169

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm giá trị của x không âm để x<5 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 152

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm giá trị của x không âm để x<3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 149

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ......=1213

Xem đáp án » 24/06/2021 135

Bình luận


Bình luận