Câu hỏi:

25/06/2021 75

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tính 6449=   ...      ...   

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: 6449=872=87

Vậy số cần điền là 87

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu a+ thì luôn tồn tại x+ sao cho x=a.

Xem đáp án » 25/06/2021 552

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Giá trị của x để 5x=70 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 210

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Nghiệm của phương trình x2=324 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 168

Câu 4:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết 2x=32

Đáp số: x = …

Xem đáp án » 24/06/2021 164

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm giá trị của x không âm để x<5 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 147

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm giá trị của x không âm để x<3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 144

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ......=1213

Xem đáp án » 24/06/2021 133

Bình luận


Bình luận