Câu hỏi:

04/07/2021 197

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phân tích biểu thức xxy+4x2y+4 thành nhân tử là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Hướng dẫn

Bước 1: Nhóm các hạng tử một cách hợp lý làm xuất hiện nhân tử chung

Bước 2: Đặt nhân tử chung

Lời giải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền biểu thức thích hợp vào chỗ chấm:

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Rút gọn M = …

Xem đáp án » 04/07/2021 163

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Giá trị nhỏ nhất của M = … khi a = …

Xem đáp án » 04/07/2021 160

Câu 3:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1513  ...  1311

Xem đáp án » 04/07/2021 159

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 9x2+4511216x2+80+3x2+5161425x2+1259=9

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 04/07/2021 140

Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Với a > 1, so sánh M và |M|

Xem đáp án » 04/07/2021 126

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: P=x+1x3

Điều kiện để P có nghĩa là x... và x...

Xem đáp án » 04/07/2021 121

Bình luận


Bình luận