Câu hỏi:

04/07/2021 125

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Với a > 1, so sánh M và |M|

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Đặt điều kiện để biểu thức có nghĩa

Bước 2: Rút gọn M

Bước 3: Chứng minh M > 0

Bước 4: Áp dụng a=a  khi  a0a  khi  a<0

Lời giải

Điều kiện: a > 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phân tích biểu thức xxy+4x2y+4 thành nhân tử là:

Xem đáp án » 04/07/2021 195

Câu 2:

Điền biểu thức thích hợp vào chỗ chấm:

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Rút gọn M = …

Xem đáp án » 04/07/2021 162

Câu 3:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1513  ...  1311

Xem đáp án » 04/07/2021 159

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Giá trị nhỏ nhất của M = … khi a = …

Xem đáp án » 04/07/2021 159

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 9x2+4511216x2+80+3x2+5161425x2+1259=9

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 04/07/2021 139

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: P=x+1x3

Điều kiện để P có nghĩa là x... và x...

Xem đáp án » 04/07/2021 121

Bình luận


Bình luận