Câu hỏi:

04/07/2021 142

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 9x2+4511216x2+80+3x2+5161425x2+1259=9

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện để phương trình có nghĩa

Bước 2: Áp dụng: Quy tắc đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Với B0 ta có A2B=AB=AB  khi  A0AB  khi  A<0

Bước 3: Rút gọn biểu thức

Bước 4: Bình phương hai vế rồi tìm nghiệm của phương trình

Lời giải

Tập nghiệm của phương trình là S = {2; −2}

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 2 và −2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phân tích biểu thức xxy+4x2y+4 thành nhân tử là:

Xem đáp án » 04/07/2021 197

Câu 2:

Điền biểu thức thích hợp vào chỗ chấm:

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Rút gọn M = …

Xem đáp án » 04/07/2021 164

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Giá trị nhỏ nhất của M = … khi a = …

Xem đáp án » 04/07/2021 161

Câu 4:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1513  ...  1311

Xem đáp án » 04/07/2021 159

Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: M=a2+aaa+12a+aa+1

Với a > 1, so sánh M và |M|

Xem đáp án » 04/07/2021 126

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: P=x+1x3

Điều kiện để P có nghĩa là x... và x...

Xem đáp án » 04/07/2021 122

Bình luận


Bình luận