Câu hỏi:

29/03/2022 475

Choose the best sentence which has the same meaning as the original one.

She said to her mother, “I am reading now.”

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bước biến đổi:

- chuyển thì hiện tại tiếp diễn ở câu trực tiếp thành thì quá khứ tiếp diễn ở câu gián tiếp

- chuyển đại từ I =>she

- now =>then

- giữ nguyên các thành phần khác trong câu chủ động

=>She told her mother that she was reading then.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,746

Câu 2:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,045

Câu 3:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 29/03/2022 4,743

Câu 4:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,956

Câu 5:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,366

Câu 6:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 29/03/2022 2,300

Câu 7:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 29/03/2022 2,016

Bình luận


Bình luận