Câu hỏi:

29/03/2022 1,214

I am not sure ............ food tablets might supply enough energy for astronauts or not.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta nhận thấy ở cuối câu gián tiếp có cụm “or not” (có hay không) mang ý nghĩa nghi vấn nên câu trực tiếp phải là một câu hỏi nghi vấn Yes/ No

Cấu trúc:  S+ asked + O + if / whether + S + V.

=>I am not sure if food tablets might supply enough energy for astronauts or not.

Tạm dịch: Tôi không chắc liệu viên nén thức ăn có thể cung cấp đủ năng lượng cho các phi hành gia hay không.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,737

Câu 2:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,028

Câu 3:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 29/03/2022 4,688

Câu 4:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,949

Câu 5:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,363

Câu 6:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 29/03/2022 2,295

Câu 7:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 29/03/2022 2,007

Bình luận


Bình luận