Câu hỏi:

29/03/2022 1,781

"Give me your wallet or I will kill you," he said to me.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

threatened: đe dọa

promised: hứa

ordered: ra lệnh

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa đe dọa nên phải dùng động từ tường thuật threatened

Cấu trúc: S + threatened O (not) to V...

=>He threatened to kill me if I didn't give him my wallet.

Tạm dịch:Anh ta dọa giết tôi nếu tôi không đưa ví cho anh ta.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,738

Câu 2:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,029

Câu 3:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 29/03/2022 4,695

Câu 4:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,950

Câu 5:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,363

Câu 6:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 29/03/2022 2,296

Câu 7:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 29/03/2022 2,007

Bình luận


Bình luận