Câu hỏi:

13/04/2022 2,068

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta thấy câu gián tiếp luôn phải lùi thì nên động từ không thể ở thì hiện tại được =>loại A, B

Chủ ngữ của mệnh đề chính the essential conditions là danh từ số nhiều đếm được nên động từ tobe chia số nhiều trong quá khứ phải là were

=>The teacher asked us what the essential conditions for human life were.

Tạm dịch: Cô giáo hỏi chúng tôi điều kiện thiết yếu cho sự sống của con người là gì.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án » 13/04/2022 6,813

Câu 2:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 13/04/2022 6,232

Câu 3:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 13/04/2022 4,930

Câu 4:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 13/04/2022 3,089

Câu 5:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 13/04/2022 2,483

Câu 6:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 13/04/2022 2,352

Bình luận


Bình luận