Câu hỏi:

25/12/2019 1,774

f(x) = 1+ cos x (x-π)2, khi x πm                  ,khi x =π Tìm m để f (x) liên tục tại x=π

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều kiện để phương trình 3sinx +mcosx = 5 vô nghiệm là:

Xem đáp án » 25/12/2019 60,813

Câu 2:

Giải phương trình cos2x + 5sinx - 4 = 0

Xem đáp án » 25/12/2019 27,654

Câu 3:

Phương trình sinx - m = 0 vô nghiệm khi m là: 

Xem đáp án » 25/12/2019 25,161

Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số y=1sinx-1cosx

Xem đáp án » 25/12/2019 17,830

Câu 5:

Tập giá trị của hàm số y = sin 2x + 3 là:

Xem đáp án » 25/12/2019 14,060

Câu 6:

m số y = 2cosx + x+π4 sin đạt giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 25/12/2019 10,686

Câu 7:

Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình sinxcosx+1=0 trên đoạn 0;2017π .Tính S

Xem đáp án » 25/12/2019 10,425

Bình luận


Bình luận