Câu hỏi:

21/06/2022 3,625

Tập giá trị T của hàm số y=sin2x là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình: sin2x+cos2x+7sinxcosx4=0

Xem đáp án » 21/06/2022 3,816

Câu 2:

Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y=24sinxcosx

Xem đáp án » 21/06/2022 2,537

Câu 3:

Điểm M(-2;4) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ v=1;7.

Xem đáp án » 21/06/2022 1,570

Câu 4:

Mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày (0t<24) được cho bởi công thức h=3cosπt6+π3+7. Vào buổi sáng, mực nước của kênh đạt cao nhất lúc mấy giờ?

Xem đáp án » 21/06/2022 757

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC trên cạnh SA, SC lần lượt lấy 2 điểm M, N sao cho SM=2MA; 2SN=NC. Trong tam giác ABC lấy điểm O. tìm giao điểm của SB với mp(MNO)

Xem đáp án » 21/06/2022 748

Câu 6:

Cho hình chóp như hình vẽ bên dưới Chọn khẳng định sai.
Media VietJack

Xem đáp án » 21/06/2022 739

Bình luận


Bình luận