Câu hỏi:

11/01/2020 346

Cho f(x) liên tục trên [-2;2] và -22f(x)dx=π2. Tính I=-22[f(x)-f(-x)]dx.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

I=-22f(x)-f(-x)dx=-22f(x)dx--22f(-x)dx=π2-KĐặt -x=tdx=-dtĐổi cận x=2t=-2; x=-2t=2K=2-2-f(t)dt=-22f(t)dt=-22f(x)dx=π2I=0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết 01f(x)dx=2.Tính I=01xf(x2)dx.

Xem đáp án » 11/01/2020 5,985

Câu 2:

Tính I=12ex(1xlnx)dx

Xem đáp án » 11/01/2020 3,543

Câu 3:

Biết sin4xdxsin4x+cos4x=F(x)+c. Khi đó

Xem đáp án » 11/01/2020 2,155

Câu 4:

Biết f(x-1)dx=x-1x+1 +c và f(x+1)dx=F(x) +c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 1,692

Câu 5:

Cho (C): x2+(y-2)2=1 quay quanh Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích V. Khi đó:

Xem đáp án » 11/01/2020 1,167

Câu 6:

Biết cos2xcosxdx=f(x)+c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 530

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK