Câu hỏi:

11/01/2020 132

Với các hằng số thực a,b (a<b). Tính ab2x2dx

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết 01f(x)dx=2.Tính I=01xf(x2)dx.

Xem đáp án » 11/01/2020 5,671

Câu 2:

Tính I=12ex(1xlnx)dx

Xem đáp án » 11/01/2020 3,417

Câu 3:

Biết sin4xdxsin4x+cos4x=F(x)+c. Khi đó

Xem đáp án » 11/01/2020 1,919

Câu 4:

Biết f(x-1)dx=x-1x+1 +c và f(x+1)dx=F(x) +c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 1,547

Câu 5:

Cho (C): x2+(y-2)2=1 quay quanh Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích V. Khi đó:

Xem đáp án » 11/01/2020 1,017

Câu 6:

Biết cos2xcosxdx=f(x)+c thì

Xem đáp án » 11/01/2020 497

Câu 7:

Cho f(x) liên tục trên [-2;2] và -22f(x)dx=π2. Tính I=-22[f(x)-f(-x)]dx.

Xem đáp án » 11/01/2020 314

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK