Câu hỏi:

28/07/2022 661

Trong đợt chống dịch Covid-19, để hưởng ứng phong trào "ATM gạo", ba quận I, II, III đã ủng hộ tổng cộng 120 tạ gạo. Số gạo ủng hộ của ba quận I, II, III tỉ lệ với ba số 9; 7; 8. Tính tổng số gạo mỗi quận đã ủng hộ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Gọi số gạo ủng hộ của ba quận I, II, III lần lượt là x (tạ), y (tạ), z (tạ).

Ba quận I, II, III đã ủng hộ tổng cộng 120 tạ gạo nên x + y + z = 120 (tạ).

Số gạo ủng hộ của ba quận I, II, III tỉ lệ với ba số 9; 7; 8 nên \(\frac{x}{9} = \frac{y}{7} = \frac{z}{8}\).

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{9} = \frac{y}{7} = \frac{z}{8} = \frac{{x + y + z}}{{9 + 7 + 8}} = \frac{{120}}{{24}} = 5\).

Do đó x = 9 . 5 = 45 (tạ); y = 7 . 5 = 35 (tạ); z = 8 . 5 = 40 (tạ).

Vậy số gạo ủng hộ của ba quận I, II, III lần lượt là 45 tạ, 35 tạ và 40 tạ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

\(\frac{x}{{ - 3}} = \frac{y}{4};\,\,\frac{y}{2} = \frac{z}{3}\) và x + y + z = 14.

Xem đáp án » 28/07/2022 3,281

Câu 2:

x : y : z = 2 : 3 : 4 và x + 2y – z = – 8;

Xem đáp án » 28/07/2022 2,489

Câu 3:

x : 3 = y : 16 và 3x – y = 35.

Xem đáp án » 28/07/2022 2,347

Câu 4:

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1; 2; 3.

Xem đáp án » 28/07/2022 1,772

Câu 5:

Theo bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020 – 2021, câu lạc bộ Leicester City hơn câu lạc bộ Aston Villa 11 điểm. Tính số điểm của mỗi câu lạc bộ, biết rằng điểm số của câu lạc bộ Leicester City bằng 1,2 lần điểm số của câu lạc bộ Aston Villa.

Xem đáp án » 28/07/2022 1,739

Câu 6:

\(\frac{x}{4} = \frac{y}{{ - 7}}\) và x – y = 33;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,677

Câu 7:

Tìm ba số x, y, z, biết:

\(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}\) và x + y + z = 98;

Xem đáp án » 28/07/2022 1,672

Bình luận


Bình luận