19 Đề thi thử thpt quốc gia môn Giáo Dục Công Dân cực hay có lời giải chi tiết (đề 1)

  • 8202 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hàng hóa là

Xem đáp án

Đáp án D

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán


Câu 2:

Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng

Xem đáp án

Đáp án A

Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc


Câu 3:

Cá nhân, tổ chức nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án B

Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền có quyền áp dụng pháp luật


Câu 4:

Một trong những nội dung của bình đẳng giữa cha mẹ và con là

Xem đáp án

Đáp án A

Một trong những nội dung của bình đẳng giữa cha mẹ và con là Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con


Câu 5:

Bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung Vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận