370 câu trắc nghiệm Lịch Sử Thế giới lớp 12 có đáp án (P1)

  • 11287 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một trong những vấn đề cấp thiết đặt ra cho các nước Đồng minh khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Một trong các tổ chức thuộc lĩnh vực kinh tế của Liên hợp quốc ở Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Một trong những nguyên tắc của Liên hợp quốc là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Để kết thúc nhanh Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Anh, Mĩ đã thống nhất mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tháng 3-1947, Tổng thống Truman của Mĩ chính thức phát động cuộc “Chiến tranh lạnh” nhằm mục đích

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Duong Manh Quynh

1 năm trước

Vũ Hiền

5 giờ trước

Ước Phan

Bình luận


Bình luận