Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án

  • 780 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 3dm3= ….. cm3           2,5 m3 = ..… cm3 ;         

Xem đáp án

3dm3= 1000cm3                           2,5 m3 = 2500000 cm3 ;        


Câu 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

0,05 dm3 = ..…cm3     0,02 m3 = ..… cm ;

Xem đáp án

       0,05 dm3 = 50cm3                    0,02 m3 = 20000cm3 ;


Câu 5:

Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 15cm và chiều cao 10cm. Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và giấy màu vàng vào hai mặt đáy của cái hộp đó ( chỉ dán mặt ngoài ). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu cm2 ?

Xem đáp án

Diện tích giấy vàng cần dùng để dán hai mặt đáy của cái hộp là :

20 x 15 x 2 = 600 (cm2)

Diện tích giấy đỏ cần dùng để dán các mặt xung quanh cái hộp là ;

( 20 + 15 ) x 2 x 10 = 700 (cm2)

Ta có 700 cm2 > 600cm2 nên diện tích giấy màu đỏ nhiều hơn diện tích giấy màu vàng.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 tháng trước

Duy Lê

Bình luận


Bình luận

anhduong
09:02 - 25/02/2023

sos
câu 1