Đề số 1

  • 4533 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đối tượng địa lí nào sau đây được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động?

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 2:

Kí hiệu đối tượng nào sau đây thuộc nhóm kí hiệu hình học?

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 3:

Phương pháp khoanh vùng thể hiện đặc điểm nào sau đây của các đối tượng địa lí?

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 5:

Trong Hệ Mặt Trời, thiên thể nào sau đây có khả năng tự phát sáng?

Xem đáp án

Đáp án là A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ních Quỷ

L

1 năm trước

Lin Ruby

hài lòng

Bình luận


Bình luận