Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay có đáp án

  • 919 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 2:

Một chiếc kính lúp có tiêu cự 4cm. Số bội giác của kính lúp này là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giữa số bội giác và tiêu cự f (đo bằng cm) có hệ thức:

 Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì cực hay | Vật Lí lớp 9

Số bội giác của kính lúp là:

 Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì cực hay | Vật Lí lớp 9


Câu 3:

Một kính lúp có ghi 4x. Người ta dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ. Biết khi quan sát thì vật cách kính lúp 4cm. Số phóng đại của ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Tiêu cự của kính lúp là:

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

=> Hệ số phóng đại của ảnh là:

 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9


Câu 4:

Một kính lúp trên vành có ghi 2x. Vật A cao 0,2cm. Người ta dùng kính lúp để quan sát vật A. Biết khi quan sát thì vật cách kính lúp 5cm. Chiều cao của ảnh qua kính lúp là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Tiêu cự của kính lúp là:

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

=> Hệ số phóng đại của ảnh là:

 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

=> Kích thước của ảnh là: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9


Câu 5:

Bạn Minh thấy trên vành của một chiếc kính lúp có ghi 3x. Minh đặt một vật nhỏ trước kính lúp và cách kính lúp 4cm. Số phóng đại của ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Tiêu cự của kính lúp là:

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9 

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9

=> d' = 12,5 (cm)

=> Hệ số phóng đại của ảnh là: 

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay | Vật Lí lớp 9


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận