Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay có đáp án

  • 921 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính bằng nửa khoảng tiêu cự. Ảnh của vật qua thấu kính là :

Xem đáp án

Đáp án: A

Vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh ảo.

Áp dụng công thức:Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

Với: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

Hệ số phóng đại: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

=> ảnh bằng 2 lần vật


Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng. Một vật ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ thì số phóng đại ảnh:

Xem đáp án

Đáp án: D

Tùy vào vị trí đặt vật: nếu f < d < 2f thì ảnh lớn hơn vật nên k > 1

nếu d = 2f thì ảnh bằng vật nên k = 1

nếu d > 2f thì ảnh nhỏ hơn vật nên k < 1


Câu 3:

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và một vật sáng AB. Vật sáng đặt cách thấu kính một khoảng bẳng 4 lần tiêu cự. Số phóng đại của ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh thật

Áp dụng công thức:Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

Với d = 4f Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

Hệ số phóng đại: 

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9


Câu 4:

Đặt vật sáng AB) thẳng góc với trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = 12 (cm), và cách thấu kính một khoảng d = 20 (cm). Số phóng đại của ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Áp dụng công thức: 

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9

Với d = 20cm; f = 12 cm => d' = 7,5 cm

Hệ số phóng đại:

Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính cực hay | Vật Lí lớp 9


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận