Chuyên đề Lịch sử 11 Chủ đề 4:Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914 -1918)

  • 475 lượt thi

  • 60 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX chủ yếu vì

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận