Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) (có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 3241 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phương pháp chấm điểm dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án là A

Phương pháp chấm điểm thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố phân tán, lẻ tẻ.

 


Câu 2:

Phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm lưới chiếu: 

Xem đáp án

Đáp án là B

 

Phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm lưới chiếu là các vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy ở cực.


Câu 3:

Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào

Xem đáp án

Đáp án là A

 

Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào mạng lưới kinh vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.


Câu 4:

Trái Đất có những chuyển động chính nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

 

Trái Đất có hai chuyển động chính, đó là tự quay quanh trục và chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời. Các chuyển động này đã tạo ra nhiều hệ quả địa lí quan trọng trên Trái Đất.


Câu 5:

Các địa điểm ở vùng ngoại tuyến bán cầu Bắc trong năm luôn thấy Mặt Trời mọc ở: 

Xem đáp án

Đáp án là B

 

Các địa điểm ở vùng ngoại tuyến bán cầu Bắc trong năm luôn thấy Mặt Trời mọc ở hướng chếch về phía Đông Nam.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận