Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1) (có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 2380 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi chính thức tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Việt Nam là thành viên thứ

Xem đáp án

Đáp án là C

Khi chính thức tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Việt Nam là thành viên thứ 150


Câu 2:

Việt Nam là thành viên của các tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Việt Nam là thành viên của các tổ chức APEC, ASEAN, WTO, UNESCO, UNICEF,…


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

Xem đáp án

Đáp án là A

Quy mô dân số, lao động là một trong các nhân tố có tác động rất lớn tới nhịp độ phát triển và cơ cấu của ngành dịch vụ


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành giao thông vận tải?

Xem đáp án

Đáp án là D

Ngành giao thông vận tải có đặc điểm: Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa; Chất lượng sản được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, an toàn và tiêu chí đánh giá ngành giao thông vận tải là khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình


Câu 5:

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở miền núi cơ sở hạ tầng đầu tiên cần chú ý là

Xem đáp án

Đáp án là A

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở miền núi cơ sở hạ tầng đầu tiên cần chú ý là phát triển nhanh các tuyến giao thông vận tải. Giao thông vận tải giúp giao lưu kinh tế giữa các vùng, miền và các địa phương


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận