Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

  • 2219 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Ngày nay, trong xã hội xuất hiện thuật ngữ LGBT là nói đến tình yêu của những đối tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đối với tình yêu cá nhân, xã hội có trách nhiệm là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Biểu hiện của tình yêu chân chính là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận