Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

  • 2220 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận