Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

  • 2221 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Vượt lên khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tư dưỡng rèn luyện được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận