Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2642 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

... dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở dây.

Xem đáp án

Đáp án D

Đây là nội dung định luật Ôm, ta phải chọn từ cường độ.


Câu 2:

Công thức biểu thị định luật Ôm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Công thức biểu thị định luật Ôm là I = U/R


Câu 3:

Trên hình 1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vàhiệu điện thế đối với 1 dây dẫn khác nhau. Dựa vào đồ thị cho biết điện trở R1, R2, R3 có giá trị là:

Đề kiểm tra Vật Lí 9

Xem đáp án

Đáp án C

Từ định luật Ôm ta có R = U/I. Từ đồ thị ứng với U = 12V ta có các giá trị I ta suy ra:

R1 = 12/0,2 = 60Ω; R2 = 12/0,1 = 120Ω; R3 = 12/0,05 = 240Ω.


Câu 4:

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,6A. Nếu cường độ dòng điện chạy qua nó là 1A thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng bấy nhiêu lần. Cường độ dòng điện cũng tăng lên 5/3 lần nên hiệu điện thế đặt vào dây dẫn đã tăng lên 5/3 lần U’ = U. 5/3 = 20V.


Câu 5:

Một mạch điện gồm R1 nối tiếp R2. Điện trở R1 = 4Ω, R2 = 6Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U = 12V. Hiệu điện thế hai đầu R2 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Giả thiết như bài trên, vậy cường độ dòng điện là I = 1,2(A)

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu R2 là U2 = I.R2 = 1,2 . 6 = 7,2(V)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận