Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa Lí 10 năm 2023 có đáp án (Đề 1)

  • 812 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Môn Địa lí ở trường phổ thông bắt nguồn từ môn khoa học nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Kiến thức địa lí kinh tế - xã hội định hướng nhóm ngành nghề nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Học Địa lí giúp người học hiểu biết hơn về những đặc điểm gì của địa phương?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

So với các môn học khác, môn Địa lí có điểm khác biệt nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Kiến thức về địa lí tự nhiên định hướng ngành nghề nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận