Bài kiểm tra giữa kì II môn Toán lớp 5 (Đề số 2)

  • 4909 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Hình lập phương là hình

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Diện tích của hình tròn đường kính 6dm là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:39 - 14/07/2021

câu 1 đáp án là A chứ

Mia Machiro
08:42 - 14/07/2021

câu 5 phải là đáp án D

Mia Machiro
08:44 - 14/07/2021

hi

Ảnh đính kèm