Bài kiểm tra giữa kì II môn Toán lớp 5 (Đề số 8)

  • 4911 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hình hộp chữ nhật có

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Số 0,305m3 đọc là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

“Sáu phẩy một trăm linh hai xăng-ti-mét khối” viết là

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận