Bài kiểm tra giữa kì II môn Toán lớp 5 (Đề số 7)

  • 4854 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hình lập phương là hình

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Số đo 0,015m3 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

4700cm3 là kết quả của số nào

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận