Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 10 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 1268 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thị trường được hiểu là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Trước khi thực hiện việc luyện thép cần phải có

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Sản phẩm của ngành hóa chất cơ bản là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Tại sao các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận