Đề thi giữa kì 1 Địa Lí 10 (Đề 1) (có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 3632 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong phương pháp kí hiệu, các kí hiệu biểu hiện hiện tượng, đối tượng có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong phương pháp kí hiệu, các kí hiệu biểu hiện tượng, đối tượng được đặt chính xác vào vị trí mà đối tượng đó phân bố trên bản đồ


Câu 2:

Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là

Xem đáp án

Đáp án là C

Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là hướng gió, các dòng biển,…


Câu 3:

Trên bề mặt Trái Đất nơi được Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm là

Xem đáp án

Đáp án là C

Trên bề mặt Trái Đất nơi được Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm là trong vùng nội chí tuyến


Câu 4:

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời tự quay quanh mình theo hướng

Xem đáp án

Đáp án là C

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời tự quay quanh mình theo hướng cùng với hướng chuyển động quanh Mặt Trời, trừ Kim Tinh và Thiên Vương Tinh


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc tầng đá trầm tích

Xem đáp án

Đáp án là B

Đặc điểm của tầng đá trầm tích: Do các vật liệu vun, nhỏ bị nén chặt tạo thành, phân bố thành một lớp không liên tục, có nơi mỏng nơi dàyvà là tầng nằm trên cùng trong lớp vỏ Trái Đất


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận