Đề thi giữa kì 1 Lịch Sử 12 (Đề 2 - có đáp án)

  • 4270 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Bốn “con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

7 tháng trước

Vì Thu Hương

Bình luận


Bình luận