Đề thi giữa kì 1 Lịch Sử 12 (Đề 3 - có đáp án)

  • 4275 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Giữ vai trò trụ cột trong chiến tranh chống phát xít là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Ngày 1/10/1949 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

7 tháng trước

Vì Thu Hương

Bình luận


Bình luận