Đề thi Học kì 1 GDCD 10 (có đáp án - Đề 1)

  • 5913 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Câu tục ngữ nào nói đến quan điểm duy tâm?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Câu nào sau đây không phải mang ý nghĩa biện chứng?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Em trai của em luôn bị đánh giá là học kém. Trước tình trạng đó em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Na
10:06 - 03/11/2021

17A