Đề thi Học kì 1 GDCD 10 (có đáp án - Đề 2)

  • 5906 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Đỉnh cao của sự phát triển xã hội là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Luận điểm sau đây của Phoi-ơ-bắc: “Không phải Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của Chúa mà chính con người đã tạo ra Chúa theo hình ảnh của mình” đã bác bỏ luận điểm nào về nguồn gốc của loài người?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Các ý kiến dưới đây, ý kiến nào là đúng nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vy Tran
21:14 - 17/12/2020

Câu 28 sao lại chọn D ạ. Em nghĩ C đúng hơn

Lộc Huỳnh Văn
11:02 - 29/12/2020

Câu 13: Đáp án là D