Đề thi Học kì 1 GDCD 10 (có đáp án - Đề 3)

  • 5907 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người, triết học có vai trò là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Thế giới quan của con người là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Để phân biệt chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, người ta căn cứ vào

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Tư tưởng căn bản của thế giới quan duy vật là

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vy Tran
21:33 - 17/12/2020

Theo em câu câu 28 đáp án phải là lượng biến đổi trước từ từ. Chất biến đổi sau và nhanh

Dazai Osamu
10:34 - 30/12/2020

đúng rồi đó ... trong sách có ghi hoặc mình tự suy luận nó cũng ra à

Thủy Trần
21:36 - 04/01/2022

7d