Đề thi học kì 1 (Đề 1 - có đáp án)

  • 4718 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Sản phẩm của ngành công nghiệp có tính chất

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đễn đội ngũ lao động kỹ thuật cao?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Minh Tuệ
10:19 - 15/01/2021

câu 12: A