Đề thi Tiếng anh mới 9 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 7)

  • 1850 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined (1 pt)

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: đáp án B phát âm là /d/ còn lại là /t/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: đáp án A phát âm là /e/ còn lại là /ɪ:/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: đáp án C phát âm là /ɪ/ còn lại là /aɪ/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: đáp án B phát âm là /æ/ còn lại là /eɪ/


Câu 5:

Choose the word having different stress from the others. (1 pt)

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: đáp án D nhấn âm thứ 2 còn lại nhấn âm đầu


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận