Đề thi Tiếng anh mới 9 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 17)

  • 1835 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: đáp án C phát âm là /tʃ/ còn lại là /ʃ/


Câu 2:

Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: đáp án D phát âm là /d/ còn lại là /t/


Câu 3:

Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: đáp án C phát âm là /d/ còn lại là /s/


Câu 4:

Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: đáp án D phát âm là /e/ còn lại là /ɪ/


Câu 5:

Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: đáp án D phát âm là /ʊ/ còn lại là /aʊ/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận