Đề thi Tiếng anh mới 9 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 16)

  • 1761 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /d/, các đáp án còn lại phát âm là /t/.


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/


Câu 3:

Today’s cities are ………… than cities in previous time  

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích:

- Dùng so sánh hơn (vì có “than”) =>C, D sai

- Không dùng lots trước từ so sánh hơn =>A sai

Dịch: Những thành phố ngày nay thì lớn hơn nhiều so với thành phố trong quá khứ.


Câu 4:

In this town, they ………. all the frames in steel.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích:

- make: làm

- mould: đúc (cần lực bên ngoài tác động vào)

- cast: đúc (không cần lực bên ngoài tác động vào)

- have: có

Dịch: Ở thị trấn này, họ đúc tất cả các khuôn bằng thép.


Câu 5:

.......... my cousin is young, she is one of the most skillful artisan in Bat Trang village.  

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích:

- when: khi

- although: mặc dù

- whereas: trong khi đó

- in order to: để làm gì

Dịch: Khi chị/em họ tôi còn trẻ, cô ấy là một trong những thợ thủ công khéo tay nhất ở làng Bát Tràng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận