Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

  • 2032 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thủy quyển bao gồm

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trong thủy quyển, nguồn nước nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất (97,4%)?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Trong thủy quyển, nguồn nước nào sau đây chiếm tỉ lệ thấp nhất (0,02%)?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nguồn nước ngọt ngày càng cạn kiệt không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Vòng tuần hoàn của nước vận hành nhờ nguồn năng lượng chính nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận