Thể tích hình lập phương

  • 27516 lượt xem

  • 4 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải bài 1 trang 122 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Xem đáp án »

Tính ra nháp rồi điền kết quả vào bảng. chẳng hạn, ở cột cuối:

Diện tích một mặt là:

600 : 6 = 100 (dm2)

Vì 100 = 10 x 10 nên cạnh hình lập phương dài 10dm

Thể tích hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000(dm3) hay 1m3.

Giải bài 1 trang 122 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5


Câu 2:

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. mỗi đề - xi – mét khối kim loại cân nặng 15kg. Hỏi khổi kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Xem đáp án »

Thể tích khối kim loại đó là:

0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)

0,421875 m3 = 421,875 dm3

Khối kim loại đó cân nặng:

15 x 421, 875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận