Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 74. Luyện tập có đáp án

  • 373 lượt xem

  • 4 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

Xem đáp án »

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Số bút mà 3 bạn cùng mua là:

3 × 2 = 6 (cái bút)

Số tiền phải trả một cái bút là:

9000 : 6 = 1500 (đồng)

Đáp số: 1500 đồng


Câu 4:

Tính bằng hai cách:

a) 216 : (8 × 9)

b) 476: (17 × 4)

Xem đáp án »

a) 216 : (8 × 9) = 216 : 72 = 3

216 : (8 × 9) = 216 : 8 : 9 = 27 : 9 = 3

b) 476: (17 × 4) = 476 : 68 = 7

476 : (17 × 4) = 476 : 17 : 4 = 28 : 4 = 7


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận